Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe wij, als Stichting Jeugdwerk Almkerk ‘De Soos’ (verder: SJWA De Soos) omgaan met persoonlijke informatie die wij ontvangen via verschillende kanalen. SJWA De Soos acht het van groot belang dat de verzameling en de verwerking van uw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Ons advies is om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kant u contact opnemen via info@zomerfeestenalmkerk.nl.

In het algemeen kan SJWA De Soos gegevens van u verzamelen onder meer op het moment dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van SJWA De Soos; als u een ticket koopt voor een evenement van SJWA de Soos; een e-mail aan ons verzendt; als u telefonisch contact met ons opneemt; als u uw gegevens publiekelijke openbaar hebt gemaakt via sociale media of andere publiekelijke platformen of wanneer u gebruikt maakt van onze (of van door ons erkende derden) sociale media, website en apps. De informatie die wij van u ontvangen gebruiken wij om onze diensten zo optimaal mogelijk te leveren, om onze diensten te verbeteren, voor marketing doeleinden en om u gepersonaliseerde service te bieden. Wij zullen het een en ander toelichten in onderstaande privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij gegevens?

SJWA De Soos kan op de volgende manieren informatie over u verzamelen:

Direct van u

Bijvoorbeeld, wanneer u ons een mail stuurt, telefonisch contact met ons opneemt, gebruikt maakt van ons ticketsysteem of onze inschrijvingen, als u een ‘Soospas’ laat maken en als u gegevens toont op sociale media of andere publieke platformen.

Via (eigen) websites

SJWA De Soos verzamelt via haar eigen websites gegevens van bezoekers om de dienstverlening te optimaliseren. Deze gegevens worden onder andere verzameld door cookies. SJWA De Soos verzamelt gegevens van bezoekers via de websites: desoos.nl, zomerfeestenalmkerk.nl en avond4daagsealmkerk.nl.

Via websites en apps van derden

SJWA De Soos maakt gebruik van diensten van derden. Deze derden treden op in opdracht van SJWA De Soos. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van derden, wanneer zij als verwerker voor SJWA De Soos optreden. Een voorbeeld is de verzameling van gegevens bij een ticketverkoop, gefaciliteerd door CM Ticketing. Derden kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. SJWA De Soos is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van SJWA De Soos plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van de betreffende derden.

Op evenementen

SJWA De Soos kan op evenementen die zij organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenement van SJWA De Soos altijd gewezen op een dergelijke verwerking van gegevens.

Welke gegevens verzamelen we?

SJWA De Soos kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Hoe en waarom gebruiken we uw gegevens?

SJWA De Soos kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

SJWA De Soos heeft nog een aantal manieren waarop wij uw gegevens gebruiken, indien u hier zelf toestemming voor heeft gegeven:

Met wie delen we uw gegevens?

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van evenementen van SJWA De Soos waarnaar SJWA De Soos linkt. SJWA De Soos is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van derden. SJWA De Soos raadt u aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

Uw keuzes en rechten

U kunt uw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en om de door u verstrekte gegevens aan te passen. Ook heeft u het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. Voor verdere vragen en een verzoek tot inzage van uw gegevens kunt u een e-mail sturen naar info@zomerfeestenalmkerk.nl.

Uw informatie onderhouden

SJWA De Soos doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot uw gegevens. Wij hebben passende maatregelen getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Let op: het internet is nooit helemaal veilig. Zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door uw gevraagde diensten te kunnen leveren.

SJWA De Soos handelt in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijziging privacyverklaring

SJWA De Soos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Individuen die gebruik maken van onze diensten worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van SJWA De Soos te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen wij u daarover informeren.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over het bovenstaande of over onze benadering van privacy, dan kunt u contact opnemen met info@zomerfeestenalmkerk.nl.

Laatste wijziging 21 Februari 2021

Stichting Jeugdwerk Almkerk ‘De Soos’
Postbus 12
4286 ZG Almkerk
kvk nummer: 41099335

Het #ZFA23 Team

PLONS, SJWA 'De Soos'

De werkgroep PLONS, die momenteel uit 17 jongeren bestaat, heeft als doel om ieder jaar een divers programma neer te zetten dat zowel sportief, creatief als muzikaal is, voor jong en oud. Elke zomer zorgt de PLONS ervoor dat er 2 weken feest gevierd kan worden! Houd onze socials en website goed in de gaten om op de hoogte te blijven!

Van boven naar beneden, van links naar rechts: Jasmine, Sergio, Stefan, Tygo, Robert, Luuk, Jeran, Sjoerd, Mart, Manon, Anna, Michelle, Myrthe, Elize, Jip, Bram, Rubin.