Info

Parkeerinformatie

Auto
Wanneer u met de auto naar de Zomerfeesten komt verzoeken wij u de auto te parkeren op de parkeerplaats achter ’t Verlaat Almkerk. Deze vindt u door vanaf de Doornseweg/N322 de borden P te volgen.

Fiets
Wanneer u met de fiets naar de Zomerfeesten komt, kunt u deze stallen in de hiervoor ingerichte fietsenstalling in de Dirk van Clevestraat, voor basisschool CNS d’Uylenborch.

Betalen

Aan de entreekassa kunt u alleen met contant geld betalen, het liefst gepast. De prijzen kunt u op de site per activiteit vinden. Het is niet mogelijk om extra entreebewijzen te kopen voor derden. Bij de munten kassa kunt u zowel contant als met PIN betalen.

Legitimatie

De feesttent en andere locaties waar onze activiteiten plaatsvinden, zijn toegankelijk voor alle leeftijden. Na de entreekassa wordt gecontroleerd op uw leeftijd. Hierbij wordt altijd gevraagd u te legitimeren. Dit moet met een geldig én origineel ID-bewijs: een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Bij deze controle krijgt u een 18- of een 18+ polsband. Deze polsband is uw entreebewijs en tevens het bewijs, in geval van 18+, dat u alcoholische dranken mag nuttigen. Bij frauderen van dit systeem of alcoholische dranken nuttigen onder de 18, is de organisatie genoodzaakt uw toegang tot de feesttent te ontzeggen. Indien u zich niet kunt legitimeren ontvangt u een 18- polsband.
Indien de security aanleiding ziet om u te fouilleren of eventueel tassen te doorzoeken, hebben zij hier toestemming voor.

Invalide plaatsen

In onze tent is een rolstoelpodium aanwezig. Indien u van dit rolstoel podium gebruik wilt maken, vragen wij u om van tevoren hierover contact met ons op te nemen, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst. Als u zich bij aankomst meldt bij de entreekassa zullen onze medewerkers u begeleiden naar het rolstoel podium.

Sponsoring

Wilt u de zomerfeesten sponsoren? Neem dan contact op met onze penningmeester via e-mail.

Huisregels

Drugs
Zowel het bezit, verhandelen en gebruik van drugs is in en rondom de feesttent absoluut verboden. Ook het onder invloed zijn van drugs is voor de organisatie PLONS reden genoeg om iemand niet toe te laten.

Wapens
Het bezit, gebruik of verhandelen van wapens is absoluut verboden.

Leeftijd
De feesttent en onze andere locaties zijn tijdens elke activiteit toegankelijk voor alle leeftijden.
Na betaling van de entreeprijs ontvangt u een polsbandje als toegangsbewijs. Wanneer u zich met een geldig én origineel ID-bewijs kunt legitimeren als 18 jaar en ouder ontvangt u een 18+ polsbandje. Wanneer u nog geen 18 jaar bent, óf u zich niet als zodanig kan identificeren, ontvangt u een 18- polsbandje. Alleen met een 18+ polsbandje kunt u alcoholische dranken verkrijgen aan de bar.

Agressie
Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Als door wat voor reden dan ook de veiligheid van bezoekers en/of ons personeel in gevaar komt door het misdragen dan het wel creëren van een onveilige situatie door een bezoeker van de feesttent, zal direct actie worden ondernomen en kan de desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd.

Vernielingen
Behandel de feesttent en alles binnen en buiten de tent met respect. Als door wat voor reden dan ook vernielingen plaats vinden door het misdragen van bezoeker van de feesttent, zal direct actie worden ondernomen en kan de desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd.

Geluidsoverlast
Bij het verlaten, of aanwezig zijn in de directe omgeving, van de feesttent wordt van de gast verwacht dat hij/zij zich gedraagt en geen geluidsoverlast veroorzaakt. Zet ook je fiets op een dusdanige plek neer dat je er anderen geen overlast mee brengt.

Drank binnen en buiten de tent
Het is verboden om drank mee naar buiten en mee naar binnen te nemen.

Evacuatie
Na een evacuatie kunt u uw betaalde geld niet terug verwachten.

Iedereen die onze tent bezoekt, gaat akkoord met deze regels. Eenieder die zich schuldig maakt aan het overtreden van één of meerdere huisregels kan de toegang worden ontzegd, voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. In het geval van overtreding van de eerste twee regels (drugs en wapens) wordt de toegang onmiddellijk ontzegd voor onbepaalde tijd en zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, zal het bestuur van de organisatie beslissen.

Foto’s

Tijdens de openingsavonden van Zomerfeesten Almkerk wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.).
Een ieder die de feesttent bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.
Mocht u een foto en/of videomateriaal verwijderd willen hebben van de website/social media, zoek dan contact met de organisatie via e-mail en vermeld daarbij om welke foto/videomateriaal het gaat.

Programma

Dit wordt later bekend gemaakt.

Info

Lees meer over Zomerfeesten Almkerk.

Foto's

Bekijk foto's van de laatste activiteiten.

Het #zfalmkerk team

Stichting Jeugdwerk Almkerk 'De Soos'

De werkgroep PLONS, die momenteel uit zo’n 17 jongeren bestaat, heeft als doel om ieder jaar een divers programma neer te zetten dat zowel sportief, creatief als muzikaal is, voor jong en oud. Zo hebben wel verschillende activiteiten die jaarlijks terugkeren en de grootste Nederlandse artiesten hebben al op het podium gestaan. Lijkt jou het leuk om ook 2 werken Zomerfeesten te organiseren met een jonge, gezellige groep? Stuur dan snel een mailtje of spreek een van de medewerkers in De Soos aan.