Wij als organisatie van Zomerfeesten Almkerk willen iedere editie van Zomerfeesten Almkerk zo goed mogelijk laten verlopen. Om alles in goede banen te leiden, zijn er bij de activiteiten en feestavonden van Zomerfeesten Almkerk huisregels van toepassing. Bij deelname aan en/of met het bezoeken van activiteiten en feestavonden van Zomerfeesten Almkerk gaat men akkoord met deze huisregels.

Met z’n allen maken wij er zo’n groot mogelijk feest van!

Overtredingen van de huisregels

Het overtreden van één of meerdere van onze huisregels kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de activiteiten en/of feestavonden van Zomerfeesten Almkerk voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. Bij onwettige handelingen, ernstige delicten en/of criminele activiteiten zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Bij overtredingen van de huisregels komt men in geen enkel geval in aanmerking voor een restitutie voor de bij Zomerfeesten Almkerk aangeschafte goederen en/of diensten.

In de gevallen waarin de huisregels niet voorzien of in het geval van twijfel en/of discussie, met betrekking tot de huisregels, beslist de organisatie van Zomerfeesten Almkerk.

Aanwijzingen van personeel

Iedereen die zich op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk bevindt, dient de instructies van de organisatie van Zomerfeesten Almkerk, het personeel van Zomerfeesten Almkerk en organisaties die door Zomerfeesten Almkerk belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden voor Zomerfeesten Almkerk op te volgen.

Eigen risico

De organisatie van Zomerfeesten Almkerk is niet verantwoordelijk voor diefstal/verlies/schade en letsel (lichamelijke schade en psychische schade) veroorzaakt op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Een zomerfeesten voor iedereen

De activiteiten van Zomerfeesten Almkerk zijn toegankelijk voor alle leeftijden, tenzij anders aangegeven.

De adviesleeftijd voor Zomerfeesten Almkerk is vanaf 12 jaar.

Legitimatieplicht

Iedere bezoeker moet zich kunnen legitimeren wanneer de bezoeker het terrein van Zomerfeesten Almkerk wil betreden, conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

Foto’s en/of kopieën van legitimatiebewijzen worden niet geaccepteerd als geldig legitimatiebewijs. Dit wordt gezien als identiteitsfraude.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker dient een geldig, persoonsgebonden, entreebewijs te bezitten bij de toegang van de activiteiten van Zomerfeesten Almkerk, tenzij anders aangegeven.

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het terrein van Zomerfeesten Almkerk preventief gecontroleerd worden door een veiligheidsmedewerker.

Iedere bezoeker kan de toegang worden ontzegd als er een vermoeden is dat de bezoeker onder invloed is van verdovende dan wel bij wet verboden middelen.

Iedere bezoeker moet in het bezit zijn van een persoonsgebonden polsbandje als de bezoeker zich op het terrein van Zomerfeesten Almkerk bevindt, tenzij anders aangegeven.

Namaak of verstrekking van polsbandjes is verboden en wordt gezien als identiteitsfraude.

NIX-18

Het is niet toegestaan om als minderjarige (individuen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben) alcoholhoudende drank(en) te nuttigen, dan wel in het bezit te hebben op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank(en) te verstrekken aan minderjarigen (individuen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben) op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Verboden op en om het terrein

Het bezit, verhandelen of gebruik van glas, eigen (plastic) flesjes, eigen blikjes, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens, eigen eten, eigen drinken, dieren en gevaarlijke en/of bij wet verboden artikelen/substanties is niet toegestaan op het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Zomerfeesten Almkerk hanteert een ‘zero-tolerance’ drugsbeleid. Zowel het bezit, verhandelen én gebruik van door de wet aangemerkte verboden substanties is niet toegestaan op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Het is verboden om eigendommen in het bezit van Zomerfeesten Almkerk mee te nemen buiten het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Lachgas is niet toegestaan op het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Kleding

Het dragen van clubkleding en/of discriminerende/aanstootgevende kleding is niet toegestaan op het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Agressie, vernielingen en ongewenst / onbehoorlijk gedrag

Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Het creëren van een onveilige situatie wordt niet getolereerd.

Vernielingen op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk worden niet getolereerd.

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst/onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd.

Geluidsoverlast

Bij het verlaten van Zomerfeesten Almkerk, of bij het aanwezig zijn in de directe omgeving van het terrein van Zomerfeesten Almkerk, wordt van u verwacht dat u geen geluidsoverlast veroorzaakt.

Promotiemateriaal

Het is niet toegestaan om promotiemateriaal uit te delen/te verkopen op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Het is niet toegestaan om goederen/diensten uit te delen/te verkopen op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Medicijnen

Op voorschrift van een arts verkregen medicijnen zijn toegestaan op het terrein van Zomerfeesten Almkerk, mits men een medicijnenpaspoort van de apotheek kan tonen.

Roken

Het is niet toegestaan om te roken (in alle vormen) op het terrein van Zomerfeesten Almkerk, behalve op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Navulling van E-sigaretten zijn niet toegestaan op het terrein van Zomerfeesten Almkerk.

Evacuatie

Bezoekers gaan bij de aankoop van een entreebewijs akkoord met het feit dat er in geval van evacuatie van het terrein van Zomerfeesten Almkerk geen restitutie mogelijk is.

Foto en video

Het is niet toegestaan om professionele foto’s, audio-opnames of video-opnames te maken op of om het terrein van Zomerfeesten Almkerk zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Bezoekers gaan bij het betreden van het terrein van Zomerfeesten Almkerk akkoord met het feit dat er foto’s en video’s gemaakt worden door de organisatie voor veiligheids- en promotiedoeleinden.

Bezoekers gaan bij het betreden van het terrein van Zomerfeesten Almkerk akkoord met het feit dat er foto’s en video’s, gemaakt door de organisatie van Zomerfeesten Almkerk, gedeeld worden met derde media.

Bezoekers gaan bij het betreden van het terrein van Zomerfeesten Almkerk akkoord met het feit dat er foto’s en video’s gemaakt worden door derde media.

Wijziging huisregels

De organisatie van Zomerfeesten Almkerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de huisregels.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met info@zomerfeestenalmkerk.nl.

Laatste wijziging 27 maart 2024

Stichting Jeugdwerk Almkerk ‘De Soos’
Postbus 12
4286 ZG Almkerk
kvk nummer: 41099335