Info

Parkeerinformatie

Auto
Wanneer u met de auto naar de Zomerfeesten komt, verzoeken wij u de auto te parkeren op de parkeerplaats achter ’t Verlaat Almkerk. Deze kunt u vinden door de borden P te volgen vanaf de Doornseweg/N322.

Fiets
Wanneer u met de fiets naar de Zomerfeesten komt, kunt u deze stallen in één van de hiervoor ingerichte fietsenstallingen: vóór basisschool CNS d’Uylenborch, of ter hoogte van het kruispunt Dirk van Clevestraat – Voorstraat.

Betalen
Het is aan de entreekassa alleen mogelijk om met contact geld te betalen. Wij verzoeken u om gepast te betalen. Het is niet mogelijk om entreebewijzen aan te schaffen voor derden. De entreeprijzen per activiteit kunt u vinden op onze website.
Bij de muntenkassa kunt u zowel contant als met PIN betalen.

Legitimatie

De feesttent en andere locaties waar onze activiteiten plaatsvinden zijn toegankelijk voor alle leeftijden. Na de entreekassa wordt u gevraagd uzelf te legitimeren. Het is mogelijk om u te legitimeren met een geldig én origineel ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Bij deze controle ontvangt u een 18- of een 18+ polsband. Deze dient als uw entreebewijs waarmee het mogelijk is de tent gedurende de avond in en uit te gaan. Tevens fungeert deze, in geval van een 18+ polsband, als bewijs dat u alcoholische dranken mag nuttigen. Wanneer u nog niet de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt óf als u zich niet als zodanig kunt legitimeren, ontvangt u een 18- polsband. Het nuttigen van alcoholische dranken als minderjarige is verboden, heeft als gevolg dat u de toegang wordt ontzegd. Tevens, het frauderen van het systeem heeft als gevolg dat u de toegang wordt ontzegd.

De security heeft toestemming om te fouilleren en toestemming om een tassencontrole uit te voeren als zij hier aanleiding toe ziet.

Invalide plaatsen

In onze tent is een rolstoelpodium aanwezig. Indien u hiervan gebruik wilt maken, vragen wij u om van tevoren hierover contact met ons op te nemen. Op deze manier kunnen wij rekening houden met uw komst. Als u zich bij aankomst meldt bij de entreekassa zullen onze medewerkers u begeleiden naar het rolstoelpodium.

Sponsoring

Wilt u de zomerfeesten sponsoren? Neem dan contact op met onze penningmeester via e-mail.

Huisregels

Drugs
Zowel het bezit, verhandelen én gebruik van drugs is in en rondom de feesttent niet toegestaan. Het onder invloed zijn van drugs is voor de organisatie reden genoeg om u de toegang te ontzeggen.

Wapens
Het bezit, gebruik en verhandelen van wapens in en rondom de feesttent is niet toegestaan.

Leeftijd
De feesttent en andere locaties waar onze activiteiten plaatsvinden zijn toegankelijk voor alle leeftijden. Na betaling van het entreegeld ontvangt u een polsband. Deze dient als uw entreebewijs, én, in geval van een 18+ polsband, als bewijs dat u alcoholische dranken mag nuttigen. Wanneer u zich met een geldig én origineel ID-bewijs (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) kunt legitimeren als 18 jaar of ouder ontvangt u een 18+ polsband. Wanneer u nog niet de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt of als u zich niet als zodanig kan identificeren, ontvangt u een 18- polsband.

Agressie
Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Als u de veiligheid van bezoekers en/of personeel in gevaar brengt door het creëren van een onveilige situatie in óf rondom de feesttent, zal er direct actie worden ondernomen en zal u, op zijn minst, de toegang worden ontzegd.

Vernielingen
Behandel de feesttent en alles binnen én buiten de tent met respect. Als u, door wat voor reden dan ook, vernielingen veroorzaakt, zal er direct actie worden ondernomen en zal u, op zijn minst, de toegang worden ontzegd.

Geluidsoverlast
Bij het verlaten, óf het aanwezig zijn in de directe omgeving van de feesttent, wordt van u verwacht dat u geen geluidsoverlast veroorzaakt.

Drank
Het is verboden om drank mee naar buiten en/of mee naar binnen te nemen.

Evacuatie
Na een evacuatie kunt u uw betaalde entreegeld niet terug verwachten.

Overtredingen van de huisregels
Eenieder die onze feesttent, óf andere locaties waar onze activiteiten plaatsvinden, bezoekt, gaat akkoord met deze regels. Het overtreden van één of meerdere van onze huisregels kan leiden tot ontzegging van de toegang, voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd. Het bezit, verhandelen of gebruik van drugs en/of wapens heeft als gevolg dat u de toegang voor onbepaalde tijd wordt ontzegd. Tevens, er zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, zal het bestuur van de organisatie beslissen.

Foto’s

Tijdens Zomerfeesten Almkerk wordt er foto en videomateriaal verzameld ten behoeve van promotionele doeleinden. Eenieder die Zomerfeesten Almkerk bezoekt stemt in met het maken en publiceren van dit materiaal. Mocht u een foto en/of video verwijderd willen hebben van onze website en/of sociale media, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail (met vermelding van het desbetreffende foto-/videomateriaal).

Het #ZFA20 team

Stichting Jeugdwerk Almkerk 'De Soos'

De werkgroep PLONS, die momenteel uit 15 jongeren bestaat, heeft als doel om ieder jaar een divers programma neer te zetten dat zowel sportief, creatief als muzikaal is, voor jong en oud. Elke zomer zorgt de PLONS ervoor dat er 2 weken feest gevierd kan worden! Houd onze socials en website goed in de gaten om op de hoogte te blijven!

Van boven naar beneden, van links naar rechts: Robert, Jochem, Jeran, Sjoerd, Tessa, Michelle, Jasmine, Margo, Daniëlle, Marije, Anne, Mark, Esther, Elize, Manon